Home » Posts tagged with » zracenje tumora prostate

Osjetljivost tumorskih ćelija na zračenje

radioterapija Odlučujuće za uspjeh terapije zračenjem je osjetljivost tumora na zračenje. Pri tome prokrvljenost tumora igra važnu ulogu. Što je bolja prokrvljenost i što je viša opskrbljenost kisikom, to osjetljivije reagira tumor na zračenje. Na temelju takvih okolnosti kod nekih tumora je terapija zračenjem jedina terapija koja se može koristiti, npr. rak testisa i tumori […]