Home » Posts tagged with » Å¾enska vagina

Poremećaj statike uterusa i vagine

  zenski organi   Umjeren spad prednjeg i zadnjeg zida vagine nema gotovo nikakav uticaj na trudnoću i porođaj. Ipak se mora imati na umu da žene sa proÅ¡irenim ušćem vagine i izraženijim spadom prednjeg, a naročito zadnjeg zida ponekad teže ostaju bremenite. Smanjenu mogućnost za trudnoću objaÅ¡njava činjenica da  sperma po koitusu lahko iscuri […]

  • Share on Tumblr