Home » Posts tagged with » zelena stolica kod odraslih

DISENTERIA ‑ ENTEROCOLITIS

ENTEROCOLITIS Definicija Akutna bacilama dizenterija je infektivno oboljenje koje počinje naglo, sa bolovima i grčevima u trbuhu, prolivom i povišenom temperaturom. Etiologija Oboljenja izazivaju Shigele, koje su na osnovu kombinacija biohemijskih i antigenih osobina klasificirane u četiri grupe: Podgrupa A ‑ Shig.shigae – dys Podgrupa B‑ Shig.flexneri Podgrupa C‑ Shig.boydi Podgrupa D‑ Shig.sonnei Temperatura od […]

Booking airline tickets, hotels

Isključi komentare

Booking airline tickets, hotels, cars … Rezervaija avio karata, hotela, automobila … 10% discount for booking through our portal 10 % popusta za rezervaciju preko našeg portala Booking airline tickets, hotels 1.00/5, (20.00%), 1

Continue reading …