Home » Posts tagged with » video prikaz operacije canalis carpalis ruke

Kateterizacija srca

kateterizacija srca Kateterizacija srca je uvođenje dugih i tankih katetera kroz venu ili arteriju u srce, u dijagnostičke i terapijske svrhe. Prvu kateterizaciju srca na čovjeku uradio je radiolog W. Forssmann 1929. godine, kada je sam sebi kroz venu ruke uveo kateter u svoje srce. Najveći doprinos fiziološkim mjerenjima ovom metodom učinili su Cournand i […]