Home » Posts tagged with » uvecana glava gusterace

Hronični pankreatitis

Definicija Hronični pankreatitis je kontinuirana, hronična upala gušterače koja uzrokuje razaranje egzokrinog dijela gušterače uz rezultantnu fibrozu i deficit egzokrine funkcije gušterače, a u kasnijim stadijima može voditi i do razaranje endokrinog dijela gušterače. Te promjene su ireverzibilne i vode do hronične abdominalne boli. Etiopatogeneza U većini slučajeva hroničnoj insuficijenciji gušterače prethode učestali napadi akutnog […]