Home » Posts tagged with » trodnevna temperatura osip

Exanthema subitum

Definicija: Exanthema subitum ili trodnevna vrućica je akutna virusna dječja bolest praćena visokom temperaturom koja naglo pada i nakon nje izbija makulopapulozni osip. Patogeneza: Otkrivena je elektronskim mikroskopom 1986. u limfocitima pacijenata sa limfoproliferativnim poremećajima i AIDS-om. Virus koji je uzrokuje naziva se HHV6 (humani herpes virus tip 6). Klinička slika: Inkubacija traje od 5-15 […]