Home » Posts tagged with » torakalna kicma

Otežano hodanje – Walking difficulty

Otežano kretanje OTEŽANO HODANJE Kretanje ljudskog tijela je složeni proces koji ovisi o mnogim faktorima (moždanim impulsima, miÅ¡ićima, kostima, zglobovima sili gravitacije i težini tijela) kao i njihovom međusobnom skladu. Danas je vrlo često sklad između trenutnih sposobnosti i zahtjeva bitno naruÅ¡en i to najčešće u zaposlenih ljudi, posebno žena, zbog sve manje kretanja i […]

  • Share on Tumblr

Povrede jednjaka

No Comment

Uvod Anatomija jednjaka (oesophagus) oesophagus Ezofagus ili jednjak je dio digestivnog trakta koji se proteže između ždrijela I želuca. Dug je od 25-30 cm. Počinje u nivou 6. cervikalnog, a zavrÅ¡ava u nivou 12. torakalnog prÅ¡ljena. Zavisno od regija kroz koje prolazi dijelimo ga na: pars cervikalis, pars toracika, pars dijafragmatika i pars abdominalis. U […]

  • Share on Tumblr
Continue reading …

Akutni spinalni sindromi Akutno oÅ¡tećenje kičmene moždine može biti kompletno ili parcijalno.  Kod kompletnog oÅ¡tećenja tj. transekcije kičmene moždine oÅ¡tećene su sve strukture određenih segmenata kičme dok su kod parcijalnog oÅ¡tećenja zahvaćene samo određene strukture u transverzalnom nivoima  kičmene moždine. Najčešći uzroci akutnog oÅ¡tećenja  kičmene  moždine su traume, metastazni ekstraduralni tumori, akutni mijelitisi (mijelopatije), infarkt […]

  • Share on Tumblr
Continue reading …