Home » Posts tagged with » sum na srcu

Trikuspidalna atrezija

Trikuspidalna atrezija Definicija: Trikuspidalna atrezija predstavlja atreziju trikuspidalnog ušća, sa prisutnim ASD-om, VSD-om, a nekada je nerazvijena ili mala desna komora i nerazvijenom plućnom arterijom. Klinička slika: Prisutna je cijanoza od rođenja praćena anoksičnim krizama. Jugularni puls pokazuje džinovski “A” talas. Čujan je oštar sistolni šum nad sternumom. II ton nad aortom je naglašen. Jetra […]

  kardiomiopatija   Kardiomiopatije su heterogena skupina bolesti koje primarno zahvaćaju miokard. Prema definiciji to su bolesti nepoznate etiologije i nisu posljedica ishemijske, hipertenzivne, valvulvne, prirođene ili perikardne bolesti srca niti bolesti drugih organa. Prilikom klasifikacije kardiomiopatija u djece pozivamo se na WHO (svjetsku zdravstvenu organizaciju) koja je dala 6 vrsta kardiomiopatija. Dilatacijska Hipertrofična Restrikcijska […]

Continue reading …

Reumatska groznica

Isključi komentare

Acc reumatska groznica je sindrom koji nastaje 2-3 nedelje nakon preležane infekcije gornjih resipiratornih puteva izazvane b-hemolitičkim streptokokom iz grupe A -Karakteriše je prolaznost svih promena, osim promena na srcu, koje dovode do definitivnih oštećenja i sklonosti recidiviranju -Bolest je najčešća u dece sa 5-15 godina, mada se može javiti i kod odraslih. Često su […]

Continue reading …

Insuficijencija desnog srca

Isključi komentare

je stanje kada DK nije sposobna da u plućni krvotok ubacuje dovoljne količine krvi, uprkos dovoljnom prilivu krvi u DP. Takva insuficijencija može postojati i samostalno, bez insuficijencije lijevog srca ETIOLOGIJA: 1.Oboljenja lokalizovana u desnom srcu: -trikuspidna stenoza -pulmonalna stenoza ili insuficijencija -ASD -konstriktivni perikarditis -tumori i trombi u desnom srcu -plućna hipertenzija 2.Oboljenja koja […]

Continue reading …

1.UVOD Ehinokok pluća (Echinococcus pulmonis) u BiH je od posebnog značaja, jer je čest i najviše se otkriva pomoću radiografije pluća, urađene zbog drugih oboljenja dok je malen i pritajen, ali i veče ciste bez simptoma. U toj fazi je zaslugom grudne hirurgije moguće često izlječiti znatan broj bolesnika, što je važno jer još nema […]

Continue reading …