Home » Posts tagged with » Å¡ta je dyspnea

Oboljenja respiratornih organa

Respiratorni sistem Bolest po svom toku može biti: akutna subakutna recidivna hronična Pod recidivnom bolešću se podrazumijeva respiratorna bolest sa većom učestalošću od četiri puta godiÅ¡nje. Hroničnu bolest karakterizira ozbiljno anatomsko oÅ¡tećenje pluća u kojem nema remisija sa normalizacijom kliničkog, RTG i laboratorijskog nalaza. Simptomi OpÅ¡ti: poviÅ¡ena temperatura bljedilo malaksalost gubitak apetita. KaÅ¡alj Najznačajniji simptom. […]

  • Share on Tumblr