Home » Posts tagged with » slezina bolovi

Sarkoidoza

je multisistemska bolest nepoznate etiologije, obično kod mlađih osoba. -Najčešće se manifestira bilateralnom hilarnom adenopatijom, plućnim infiltracijama, vanplućnim adenopatijama, očnim i moždanim lezijama. ETIOLOGIJA: Infektivni i neinfektivni agensi. IMUNOLOŠKA BOLEST PATOGENEZA: Sarkoidoza je rezultat poremećenog imunog odgovora na različite Ag. Bolest se odlikuje prekomernom aktivacijom T-helper limfocita, hiperaktivnošću b-ćelija i cirkulišućih imunih kompleksa. Takođe je […]