Home » Posts tagged with » simptomi na preplet na creva.mk

Karcinom želuca

Karcinom želuca Etiopatogeneza: Adenokarcinom čini 95% karcinoma želuca. Ostali tumori su limfomi, sarkomi, GIST (gastrointestinalni stromalni tumori). Incidenca u evropskim zemljama se kreće 15-25 na 100 000 stanovnika, evidentan je porast posljednjih godina, sa starenjem raste, najveća je u dobi 50-60 godina. Tri puta je češći kod muÅ¡karaca nego kod žena. Presudni etioloÅ¡ki faktori su: […]

  • Share on Tumblr