Home » Posts tagged with » rucna revizija materice

Adaptacija na povišenu temperaturu okoline

Temperatura okoline Čovjek je homeotermni organizam kojem je potrebno da održava tjelesnu temperaturu u relativno uskim granicama bez obzira na promjenu temperature u njegovoj okolini. Sam ljudski organizam možemo u pogledu održavanja toplote gledati kao dvije cjeline, tj. kao jezgru (koju sačinjavaju unutrašnji organi toraksa, abdomena, vrata i glave) i koru (koju čine ekstremiteti, i […]

Ručna revizija materične duplje

Isključi komentare

Ručna revizija materične duplje Ovo je jedna od najčešćih akušerskih operacija koju mora da zna ne samo ljekar opšte prakse nego i babica koja vodi porođaj u vanbolničkom porodilištu ili u domicilamom akušerstvu. Ova intervencija vrši se neposredno posle porođaja ili velikih abortusa posle petog meseca trudnoće. Prilikom dovršenja abortusa do petog meseca trudnoće, umjesto […]

Continue reading …

Perforacija materice je povreda koja nastaje pri instrumentalnim manipulacijama u materici ili pri pokušaju provokacije pobačaja. Nju najčešće čine neuki kriminalni aborteri koji ne poznaju anatomiju ženskih polnih organa. Perforacija materice dešava se i u bolnicama, takode najčešće pri nasilnim prekidima trudnoće ili pri kiretaži i instrumentalnoj reviziji materice kod već započetog pobačaja. Osim toga, […]

Continue reading …