Home » Posts tagged with » rtg snimak srca i pluca

Emfizem pluća

Emfizem Definicija Emfizem pluća definiÅ¡e se kao trajno uvećanje disajnih puteva distalno od terminalnih bronhiola s destrukcijom alveolnih pregrada, bez jasnih znakova fibroze. Emfizem pluća karakteriÅ¡u oÅ¡tećenja plućnog parenhima. Ona nastaju u osnovnoj jedinici pluća (acinus) za razmjenu respiracijskih gasova. Bolesti se klasifikuju na osnovu lokalizacije morfoloÅ¡kih oÅ¡tećenja u acinusu. Dva najznačajnija oblika su panacinusni […]

  • Share on Tumblr