Home » Posts tagged with » polipi na zucnoj kesi

Akutni pankreatitis djece

Akutni pankreatitis Definicija: Akutni pankreatitis je stanje kod koga dolazi do aktiviranja enzima koji uništavaju vlastitu žlijezdu. Nakon upale normalizira se ukupna funkcija gušterače. Bolest često ostaje nedijagnostikovana. Etiologija: Bolest nastaje kao komplikacija parotitisa ili kao posljedica traume trbuha, a rjeđe zbog opstrukcije sfinktera Oddi (kamencima, askarisom, tumorom duodenuma). Patogeneza: Navedeni uzročnici oštete tkivo pankreasa […]

1)BENIGNI TUMORI HOLECISTE: -Uglavnom prolaze asimptomatski -Papiolmi; mogu maligno da alterišu; liječe se hiruški -Adenomi; liječe se hiruški 2)KARCINOM ŽUČNE KESICE: Etiopatogeneza: -Etioligija: holelitijaza, holecistitis -Vrlo rano se širi u susijedne organe (duodenum, jetru, želudac) stvarajući fistule Klinička slika: -Slična chr holecistitisu (bol, ikterus, mršavljenje) -Palpacijom se pipa tumor u predelu holeciste -Hepatomegalija -Kasnije nastaju […]

Continue reading …

Holelitiasis

No Comment

označava prisustvo kamenaca u žučnoj kesi ETIOLOGIJA: 1)Poremećaj ravnoteže između ­holesterola i žučnih kiselina 2)Poremećaj odnosa između konjugovanog i nekonjugovanog bilirubina (u korist             nekonjugovanog) 3)Bakterije (E.coli) i paraziti svojim glukuronidazama hidrolizuju konjugovani bilirubin u nekonjugovani 4)Mehaničko oštećenje i upala sluznice (oljušteni epitel postaje jezgro kamenca) 5)Taloženje Ca soli tokom infekcije i opstrukcije 6)Povećanje ph žučI […]

Continue reading …