Home » Posts tagged with » pankreas slika

Maligni tumori pankreasa

Ca PANKREASA -Veoma su maligni, to je zapravo, najagresivniji visceralni malignitet -NajčešćI su u glavi pankreasa (70%), pa u telu (20%) i u repu (10%) -Rana Dg je, eventualno moguća kod Ca glave pankreasa, zbog specifične simptomatoogije, a ostali, kada daju sipmtome, bolest je već jako proširena -Metastazenastaju vrlo rano;  u jetru, pluća, kosti -Ca […]

Hronični pankreatitis

Isključi komentare

Definicija Hronični pankreatitis je kontinuirana, hronična upala gušterače koja uzrokuje razaranje egzokrinog dijela gušterače uz rezultantnu fibrozu i deficit egzokrine funkcije gušterače, a u kasnijim stadijima može voditi i do razaranje endokrinog dijela gušterače. Te promjene su ireverzibilne i vode do hronične abdominalne boli. Etiopatogeneza U većini slučajeva hroničnoj insuficijenciji gušterače prethode učestali napadi akutnog […]

Continue reading …