Home » Posts tagged with » palpitacije

Restriktivna kardiomiopatija

Restriktivna kardiomiopatija Etiopatogeneza: Prisutna je fibroza endokarda i miokarda ventrikula. Češće se zapaža u siromašnim slojevima, mada nije dokazano da je malnutricija primarni uzrok. Etiologija je nepoznata. Srce je normalne veličine ali povećane težine. Ovde je najprisutnije fibrozno zadebljanje endokarda i fibroza miokarda, postoji sličnost sa konstruktivnim perikarditisom. Klinička slika: Od simptoma preovladava zamor, malaksalost, […]

Hipertrofična kardiomiopatija Definicija: Hipertrofične kardiomiopatije su nasljedna oboljenja srčanog mišića sa hipertrofijom segmenta lijevog ventrikula bez dilatacije. Njen je sinonim idiopatska hipertrofična subaortna stenoza (IHSS). Etiopatologija: Kod 60% se nasljeđuje autosomno dominantno. Kod ostalih se nasljeđivanje ne može dokazati. Patohistološki nalazimo asimetričnu distrubuciju hipertrofije u 90% pacijenata, zadebljanje endokarda, interventrikularnog septuma i abnormalnost intramuralnih koronarnih […]

Continue reading …

Neimann-Pickova bolest Definicija: Neimann-Pick-ova bolest odnosi se na grupu nasljednih metaboličkih poremećaja poznatih kao leukodistrofije ili poremećaji razgradnje lipida. Kod takvih bolesti dolazi do nakupljanja štetnih količina masti u organima poput slezine, jetre, pluća, koštane srži i mozga. Etiologija: Deficijentnost enzima sfingomijelinaze nasleđuje se autosomno recesivno i uzrok je deponovanja sfingomijelina i holesterola u lizozomima […]

Continue reading …

Hipoglikemija Kako prepoznati hipoglikemiju? Tijelo reagira na hipoglikemiju izvjesnim mehanizmima zbog čega se pojavljuju određeni znaci. Međutim, tipičnih i jasno izraženih predznaka hipoglikemije nema. Često su to manje očigledni simptomi koji su jačinom i zastupljenošću različito izraženi od osobe do osobe. Blagi znaci hipoglikemije su: znojenje glad podrhtavanje ruku ubrzani puls i lupanje srca (palpitacije) […]

Continue reading …

zamor Pojava prekomjernog zamora u fizičkom radu i naporu jedan je od najčešćih i glavnih simptoma u srčanih bolesnika. I dok ga bolesnici uvjek vezuju na napor ( brži hod, hod uzbrdo, trčanje ) navodeći i druge simptome (dispneju, palpitacije i drugo), oni se rijetko trude da zamor savlađuju; prilagođavaju se na njega i s […]

Continue reading …