Home » Posts tagged with » otrov za krtice

Deratizacija

U fauni bivše Jugoslavije  zastupljeno je 33 vrste glodara. Glodari nemaju samo svoje značenje u odnosu na zdravlje i uznemirivanje čovjeka, nego su oni izuzetno štetni u poljoprivredi. Za našu poljoprivredu je izuzetno značajno oko 15 vrsta, kao što su: voluharice, pripadnici rodova Apodemusa (pravi miševi), firčak i tekunice. Međutim, kao sanitarno‑zdravstveni pojam deratizacije utvrđen […]