Home » Posts tagged with » na kojoj strani tijela je slijepo crijevo

Caecum

Caecum Cekum ili slijepo crijevo je  početni dio debelog crijeva koji leži u desnoj bočnoj udubini. Prema kolon ascendensu je zavijen pod uglom od 90 stepeni i u taj ugao se izljeva ileum. Sa dna cekuma polazi mali izdanak u obliku crvuljka nazvan apendiks vermiformis, koji se otvara u cekumu na ostium apendicis vermiformis. Mjesto […]