Home » Posts tagged with » mikciona cistografija

Ekskretorna urografija

Excretory urography Intravenskim ubrizgavanjem urografskog kontrastnog sredstva, koje bubreg brzo Izluči, dolazi do opacifikacija mokraćnih puteva, odnosno radiografskog prikazivanja bubrega i kolektornog sistema. Na snimcima ekskretorne urografije postaju vidljivi mnogi detalji u renalnom parenhimu i morfološke odlike mokraćnih puteva. Ovim dijagnostičkim postupkom se dobljaju važne Informacije o funkciji svakog bubrega i anatomiji kanalikularnh struktura. Ekskretorna […]