Home » Posts tagged with » Malapsorpcija

Određivanje nivoa vitamina B12

Vitamin B12 Vitamin B12 je u vodi topljivi vitamin s vrlo važnom ulogom u različitim metaboličkim i sintetskim putovima. Naziv “vitamin B12″ općenito se koristi za skupinu sličnih spojeva koji sadrže kobalt. Nedostatak može dovesti do anemije i nekih neuroloških oštećenja. U ljudsko tijelo dolazi proteinskom prehranom. Nastaje u životinjskom organizmu ili uz pomoć mikroorganizama. […]

EPH gestoze

No Comment

Preeklampsija EPH gestoza označava kompleksan sindrom koji se javlja u trudnoći, a čiji su glavni simptomi nakupljanje tekućine (edemi), pojava bjelančevina u urinu (proteinurija) i povišeni krvni pritisak (hipertenzija), a u najtežim slučajevima konvulzije i koma. Sam pojam gestoza je opći naziv za bolesti svojstvene trudnoći (gestaciji) – patološka zbivanja u organizmu trudne žene. U […]

Continue reading …

Malapsorpcija Malapsorpcija ugljenih hidrata je čest uzročnik akutnog proliva bilo da se radi o uruđenoj ili stečenoj anomaliji. Nemogućnost digestije i/ili apsorpcija šećera nastaje najčešće zbog dugotrajnih infekcija u gastro-intestinalnom traktu traktu. Nedostaju potpuno ili djelomično fermenti za hidrolizu polisaharida i disaharida ili za apsorpciju monosaharida. Opisani su kongenitalni defekti aktivnog transporta glukoze i galaktoze. […]

Continue reading …

Malapsorpcija Pod malapsorpcijom se podrazumijeva poremećaj jedne ili svih faktora procesa varenja, apsorpcije transporta kroz ćelije i u ubacivanja apsorbovanih supstanci u limfne i krvne sudove. Uzroci malapsorpcije: Poremećaj intraluminalne faze varenja deficit enzima pankreasa (cistična fibroza hronični pankreatitis, Shwachmanov sindrom,  deficit lipaza teška malnutricija) smanjena količina žučnih kiselina (atrezija žučnih kanala, neonatalni hepatitis, ciroza […]

Continue reading …

Hronični proliv Proliv koji traje mjesec dana ili duže označava se kao hronični. Može biti prouzrokovan od svih onih faktora koji uzrokuju akutni proliv bilo da je njihovo djelovanje u digestivnom traktu ili nekom drugom organu. Postoje benigne forme hroničnog proliva u kojima dijete ne gubi na težini, niti proliv remeti njegov razvoj (iritabilno crijevo). […]

Continue reading …