Home » Posts tagged with » ljudski organi raspored slike

Oboljenja respiratornih organa

Respiratorni sistem Bolest po svom toku može biti: akutna subakutna recidivna hronična Pod recidivnom bolešću se podrazumijeva respiratorna bolest sa većom učestalošću od četiri puta godišnje. Hroničnu bolest karakterizira ozbiljno anatomsko oštećenje pluća u kojem nema remisija sa normalizacijom kliničkog, RTG i laboratorijskog nalaza. Simptomi Opšti: povišena temperatura bljedilo malaksalost gubitak apetita. Kašalj Najznačajniji simptom. […]