Home » Posts tagged with » lezije pluća

Prenatalne infekcije

Sve infekcije ploda koje se javljaju u toku infektivnih bolesti za vrijeme trudnoće nazivaju se prenatalne infekcije. Infekcije koje se događaju u uterusu nazivaju se kongenitalne, za vrijeme poroda: natalne infekcije i poslije rođenja za vrijeme neonatalnog perioda: postnatalne infekcije. Sva oštećenja ploda u embrionalnom periodu nazivaju se embriopatije, u fetalnom dobu fetopatije. Uzročnici prenatalnih […]