Home » Posts tagged with » lezije na mozgu

Ultrazvučna dijagnostika u neurologiji

Ultrazvuk arterie karotis Ultrazvučna metoda u neurologiji koristi se za pregled velikih krvnih sudova vrata i moždanih krvnih sudova, kao i za pregled parenhima i krvnih sudova mozga kod novorođenčadi i male djece. Ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata i mozga prikazuje strukturne i hemodinamske karakteristike ovih krvnih sudova, analizom ultrazvučnih talasa reflektovanih o njihove zidove […]

Morbus Fabry Angikeratoma corporis diffusum ili Morbus Fabry Morbus Fabry je nasljedna sfingolipidoza. Dolazi do akumulacije glikolipida u mozgu, u ganglijskim ćelijama jer nedostaje galaktozidaza koja razgrađuje galaktozin (cerebrozid – sfingolipid sa galaktozom). U kliničkoj slici dominiraju kožne lezije, sekundarno bubrežne i kardiovaskularne komplikacije. Trećina bolesnika ima neurološke simptome Morbus Tay-Sachs Nasljedna sfingolipidoza, najčešća se […]

Continue reading …

Multipla skleroza

3 Comments

Definicija i etiologija Multipla skleroza (MS) je bolest centralnog nervnog sitema, čija funkcija ovisi o stalnom i dovoljnom toku nervnih impulsa, što osigurava normalno funkcioniranje cijelog organizma. Unutar mozga i kičmene  moždine, patološki proces demijelinizacije  je osnov poremećaja kod multiple skleroze (MS) i zahvaća aksone. Aksoni su okruženi zaštitnom, izolirajućom ovojnicom – mijelin. Upravo mijelinska […]

Continue reading …