Home » Posts tagged with » karcinom pluća rtg snimak

Karcinom bronha

Definicija: Karcinom bronha je najčešća maligna formacija koja se najčešće javlja kod muškaraca pušača u 6. i 7. deceniji života. Etiologija: pušenje industrijski kancerogeni (azbest, arsen, nikl) virusi ožiljci od TBC hronični bronhitis genetski faktori Klasifikacija: planocelularni Ca mikrocelularni Ca adenokarcinom gigantocelularni Ca bronhoalveolarni Ca Simptomi se mogu podijeliti u 5 grupa: BRONHOPULMONALNI SIMPTOMI: torakalni […]

Emfizem pluća

Isključi komentare

Emfizem Definicija Emfizem pluća definiše se kao trajno uvećanje disajnih puteva distalno od terminalnih bronhiola s destrukcijom alveolnih pregrada, bez jasnih znakova fibroze. Emfizem pluća karakterišu oštećenja plućnog parenhima. Ona nastaju u osnovnoj jedinici pluća (acinus) za razmjenu respiracijskih gasova. Bolesti se klasifikuju na osnovu lokalizacije morfoloških oštećenja u acinusu. Dva najznačajnija oblika su panacinusni […]

Continue reading …