Home » Posts tagged with » hronični pankreatitis prirodni lijek

Hronični pankreatitis

Definicija Hronični pankreatitis je kontinuirana, hronična upala guÅ¡terače koja uzrokuje razaranje egzokrinog dijela guÅ¡terače uz rezultantnu fibrozu i deficit egzokrine funkcije guÅ¡terače, a u kasnijim stadijima može voditi i do razaranje endokrinog dijela guÅ¡terače. Te promjene su ireverzibilne i vode do hronične abdominalne boli. Etiopatogeneza U većini slučajeva hroničnoj insuficijenciji guÅ¡terače prethode učestali napadi akutnog […]

  • Share on Tumblr