Home » Posts tagged with » hiperglikemija terapija

Kako prepoznati HIPERGLIKEMIJU

hyperglycemia Hiperglikemija je termin koji označava poviÅ¡enje Å¡ećera u krvi preko 8,0 mmol/L. Veoma mnogo osoba s dijabetesom ima Å¡ećer u krvi iznad ove razine ali ne osjećaju nikakvih tegoba. Mogućnost nastanka određenih simptoma nastaje kada se Å¡ećer u krvi povisi na 15,0 mmol/L. Svakako, postoje osobe sa izvjesnim simptomima na nižim razinama Å¡ećera u […]

  • Share on Tumblr