Home » Posts tagged with » hemokoncentracija organizma

Laboratorijski nalazi

Laboratorijski nalazi Kompletna krvna slika Kompletna krvna slika je osnovna rutinska hematološka pretraga koja uključuje određivanje crvene krvne slike, broja leukocita i broja trombocita. Crvena krvna slika Broj eritrocita Eritrociti su stanice periferne krvi, bikonkavnog oblika, čiji je glavni sastojak hemoglobin koji prenosi kisik iz pluća u tkiva i ugljični dioksid iz tkiva u pluća. […]

Šok u porođaju

No Comment

Kao što je poznato, šok predstavlja sindrom koji se može defmisati kao funkconalni poremećaj, koji nastaje posle naglog smanjenja cirkulirajućeg volumena krši. Karakterišu ga veoma nizak arterijski krvni pritisak, slab dotok venske krvi u srce kao centralni organ krvotoka, moždana depresija, ubrzan, jedva opipljiv puls, sivkastobleda koža i sluzokožo, opšta slabost, nezainteresovanost i apatija, usporeni […]

Continue reading …