Home » Posts tagged with » hemokoncentracija organizma

Laboratorijski nalazi

Laboratorijski nalazi Kompletna krvna slika Kompletna krvna slika je osnovna rutinska hematoloÅ¡ka pretraga koja uključuje određivanje crvene krvne slike, broja leukocita i broja trombocita. Crvena krvna slika Broj eritrocita Eritrociti su stanice periferne krvi, bikonkavnog oblika, čiji je glavni sastojak hemoglobin koji prenosi kisik iz pluća u tkiva i ugljični dioksid iz tkiva u pluća. […]

  • Share on Tumblr

Kao Å¡to je poznato, Å¡ok predstavlja sindrom koji se može defmisati kao funkconalni poremećaj, koji nastaje posle naglog smanjenja cirkulirajućeg volumena krÅ¡i. KarakteriÅ¡u ga veoma nizak arterijski krvni pritisak, slab dotok venske krvi u srce kao centralni organ krvotoka, moždana depresija, ubrzan, jedva opipljiv puls, sivkastobleda koža i sluzokožo, opÅ¡ta slabost, nezainteresovanost i apatija, usporeni […]

  • Share on Tumblr
Continue reading …