Home » Posts tagged with » dexason lek dejstvo

Akutni spinalni sindromi

Akutni spinalni sindromi Akutno oÅ¡tećenje kičmene moždine može biti kompletno ili parcijalno.  Kod kompletnog oÅ¡tećenja tj. transekcije kičmene moždine oÅ¡tećene su sve strukture određenih segmenata kičme dok su kod parcijalnog oÅ¡tećenja zahvaćene samo određene strukture u transverzalnom nivoima  kičmene moždine. Najčešći uzroci akutnog oÅ¡tećenja  kičmene  moždine su traume, metastazni ekstraduralni tumori, akutni mijelitisi (mijelopatije), infarkt […]

  • Share on Tumblr