Home » Posts tagged with » bakterija klebsiella

Neonatalna sepsa

Neonatalna sepsa je klinički sindrom multisistemskog oboljenja praćenog bakterijemijom, sa visokom smrtnošću. Kolonizacija patogenim bakterijama može nastati transplacentarno, zatim preko inficirane plodove vode (češća je kod ranog pucanja ovojnica) i perinatalno u toku samog poroda. Može se javiti u slijedećim oblicima: sepsa sa ranim početkom (u prvih 7 dana) kao multisistemsko, fulminantno oboljenje, pretežno sa […]

Gentamicin

No Comment

Gentamicin Spektar djelovanja: Prema gentamicinu su naročito osetljivi pseudomonas, proteus, coli bakterije, klebsiella i veliki broj sojeva stafilokoka. Djeluje i na sojeve stafilokoka koji stvaraju penicilinazu, pa i na one koji su rezistentni prema oksacilinima. Gentamicin djeluje neposredno na bakterijske ribosome gdje inhibira sintezu proteina i ometa pravilno prepisivanje genetskog koda. U molekul proteina se […]

Continue reading …