Home » Posts tagged with » atrofija misica hipotenara

Povrede perifernih nerava

nervus ulnaris Dijele se na akutne i hronične. Akutne povrede perifernih nerava Predstavljaju akutnu oštru ili tupu povredu perifernog nerva obično u sklopu teže povrede cijelog ekstremiteta. Mogu biti otvorene ili zatvorene. Obično se dešavaju u ratu povredom vatrenim oružijem, nožem ali nagnječenjem, lomom kosti itd. Seddon razlikuje tri tipa individualnog aksonskog odgovora na traumu. […]