Home » Posts tagged with » anti Å¡ok terapija

Alimentarne toksikoinfekcije

Pored salmonela alimentarne toksikoinfekcije mogu izazvati i druge bakterije, a u prvom redu stafilokoki, Å¡igele, klostridijum perfrigens i klostridijum botulinum. Stafilokokna intoksikacija Trovanje hranom izazvano enterotoksinima stafilokoka. Epidemioiogija To je najčešće alimentarna intoksikacija. Javlja se sporadično, ili u vidu manjih epidemija. KliconoÅ¡e ili bolesnici koji boluju od neke stafilokokne infekcije mogu zagaditi hranu sa kojom […]

  • Share on Tumblr

ANAFILAKTIČKI Å OK Akutna sistemska reakcija predhodno senzibilisanog organizma na ponovni, najčešće parenteralni, unos istog alergena.Javlja se pretežno kod osoba sa atopijskom dijatezom ( IgE !) Uzročnik je bilo koji alergen ili hapten, najčešće: lijekovi ( penicilinska skupina lijekova ), serumi i cjepiva, kontrastna sredstva koja sadrže jod, alergeni za testiranje i hiposenzibilizaciju, otrovi insekata, nedovoljno […]

  • Share on Tumblr
Continue reading …