Home » Posts tagged with » anatomija unutrasnjih organa

Scleroderma systemica

Scleroderma Definicija: Scleroderma systemica je hronična progresivna bolest karakterizirana otvrdućem (induracijom) kože i promjenama unutrašnjih organa koje najčešće završavaju smrću. Patogeneza: Uzrok nastanka bolesti je nepoznat. Smatra se da je u pitanju  imunološki poremećaji. Klinička slika: Induracija kože najčešće započinje na prstima ruku, a mogu joj prethoditi prodromalni simptomi (slabost, glavobolja, temperatura). U početku je […]

Ekstrahepatični žučni vodovi Žučni sistem započinje u Kiernanovim prostorima u jetri, odakle polaze interlobularni žučni vodovi. Oni se spajaju, postaju deblji, te se konačni  spajanjem formiraju dva velika žučna voda u porti hepatis. To su duktus hepatikus dekster i sinister, čijim spajanjem nastaje duktus hepatikus komunis. On ide prema dolje i desno. Dug je oko […]

Continue reading …

Oplođenje (koncepcija) Pod oplođenjem podrazumevamo spajanje spermatozoida sa zrelom jajnom ili jajnim ćelijama žene. Preciznije rečeno, oplođenje ili koncepcija podrazumeva dva sukcesivna procesa koji se u to vrijeme odigravaju u polnim organima žene:  impregnaciju – prodiranje spermatozoida u jajnu ćeliju  konjugaciju – stapanje jedara spermatozoida i jajne ćelije U nezreloj jajnoj ćeliji broj […]

Continue reading …

Karlica (pelvis) je koštani prsten na spoju kičmenog stuba i donjih udova. Ona se sastoji iz četiri kosti: dvije karlične, krsne i trtične. Kosti koje grade karlicu međusobno su spojene zglobovima i vezama. Pored toga sto se na karlicu naniže nastavljaju donji ekstremiteti, ona sa donje strane i pozadi ograničava jedan dio trbušne duplje i […]

Continue reading …

Perforacija materice je povreda koja nastaje pri instrumentalnim manipulacijama u materici ili pri pokušaju provokacije pobačaja. Nju najčešće čine neuki kriminalni aborteri koji ne poznaju anatomiju ženskih polnih organa. Perforacija materice dešava se i u bolnicama, takode najčešće pri nasilnim prekidima trudnoće ili pri kiretaži i instrumentalnoj reviziji materice kod već započetog pobačaja. Osim toga, […]

Continue reading …