Home » Posts tagged with » anatomija kuka

Prirođeno iščašenje kuka

Dislokacija kuka Definicija: Luksacija kuka je razvojna anomalija, nije uvijek klinički jasno uočljiva. Incidenca javljanja 1,5: 1000. Etiologija: multifaktorska miÅ¡ićne bolesti genetika okoliÅ¡ (estrogen majke u trudnoći) stav zatkom Klinička slika: Razlikujemo poremećaje od stepena zahvaćenosti: labavosti  glave femura potpunog iščaÅ¡enja glave femura slabo razvijen acetabulum nejednaka visina koljena posljedica labavih ligamenata i zglobne čahure […]

  • Share on Tumblr

Truncus pulmonalis

No Comment

Truncus pulmonalis Trunskus pulmonalis pripada malom ili plućnom krvotoku. Vodi krv iz desnog ventrikula u oba pluća. Polazi od konus arteriozusa desnog ventrikula, ide prema gore lijevo i natrag, te se dijeli na dvije grane: a. pulmonalis dekstru i sinistru. A. pulmonalis dekstra ide desno, iza aorte ascendens i vene kave superior, a ispred desnog […]

  • Share on Tumblr
Continue reading …

Pericardium

No Comment

Pericardium Perikard je vreća koja obavija srce i početne dijelove velikih krvnih žila. Kod perikarda razlikujemo dva lista: fibrozni-perikardium fibrozum i serozni-perikardium serozum. Fibrozni perikard je vreća izgrađena od gustog vezivnog tkiva. Ima oblik konusa sa bazom prema dolje i vrhom prema gore. Baza mu leži na dijafragmi u području prednjeg lista centrum tendineuma. Fibrozni […]

  • Share on Tumblr
Continue reading …

Karlica (pelvis) je koÅ¡tani prsten na spoju kičmenog stuba i donjih udova. Ona se sastoji iz četiri kosti: dvije karlične, krsne i trtične. Kosti koje grade karlicu međusobno su spojene zglobovima i vezama. Pored toga sto se na karlicu naniže nastavljaju donji ekstremiteti, ona sa donje strane i pozadi ograničava jedan dio trbuÅ¡ne duplje i […]

  • Share on Tumblr
Continue reading …