Home » Posts tagged with » amyloidosis bolest

Amyloidosis

Amyloidosis Definicija: Amiloidoza je oboljenje kod kojeg se talože proteini u intercelularni prostor i to jedna supstanca koju nazivamo amiloid. Ima osobinu da se taloži između mezenhimalnih ćelija, u zidu krvnih i limfnih žila i u bazalnim membranama. Amiloid je proteinska, homogena, čvrsta, providna supstanca smeđe ili blijedosive boje. Hemijski se sastoji od proteina po […]