Home » 2010 (Page 73)

Trudnoca Zdrave žene sa lakoćom i bez poremećaja metabolizma podnose ovo opterećenje endokrinog pankreasa koje stvara trudnoća. Nasuprot tome, žene sa potencijalnom, latentnom ili evidentnom insuficijencijom endokrinog pankreasa, zavisno od deficita insulina, ispoljavaju u graviditetu slabije ili jače izražene poremećaje metabolizma ugljenih hidrata, sa simptomatologijom šećerne bolesti, gotovo istovetnom kao i kod negravidnih dijabetičnih bolesnica. […]

Continue reading …

Buccae

No Comment

Buccae Bukce ili obrazi su dijelovi lica koji lateralno zatvaraju vestibulum oris. Protežu se gore do zigomatične kosti, straga do prednjeg ruba m. masetera, dolje do donjeg ruba korpusa mandibule, a naprijed do sulkus nazolabijalisa. Na obrazima opisujemo nekoliko slojeva: koža je tanka i posjeduje puno žlijezda lojnica. Kod muškaraca je obrasla bradom. potkožno masno […]

Continue reading …

Limfu gornjeg ekstremiteta skupljaju površne i duboke limfne žile, koje ide prema limfnim čvorovima u aksili. Međutim prije tih limfnih čvorova u aksili imamo limfne čvorove u laktu, i to: nodi limfatici kubitales superficijales za površne limfne žile, i nodi limfatici kubitale sprofundi za duboke limfne žile. Prije njih limfne žile se prekidaju i na […]

Continue reading …

Ductus lymphaticus dexter Duktus limfatikus dexter je limfno stablo dugačko od 1 do 1,5 cm. Skuplja limfu sa desne strane toraksa, desnog gornjeg ekstremiteta i desne polovine glave i vrata. Nalazi se u uglu između v. jugularis interne dekstre i v. subklavije dekstre. Uljeva se u angulus venosus dekster. Prima trunkus mamarius dekster, jugularis dekster, […]

Continue reading …

Ductus thoracicus

No Comment

Ductus thoracicus Duktus toracikus je najveće limfno stablo ljudskog tijela. Dug je od 38-45 cm. Skuplja limfu iz oba donja ekstremiteta, iz čitavog abdomena osim sa gornje strane jetre, potom skuplja sa lijeve strane toraksa, lijeve polovine glave i vrata i lijevog gornjeg ekstremiteta. Počinje u visini 3. lumbalnog pršljena sa jednim kruškolikim proširenjem zvanim […]

Continue reading …