Emfizem pluća

emfizem

emfizem

Emfizem pluća je trajno abnormalno povećanje zračnih prostora u plućima distalno od terminalnih bronhiola, uz istovremenu anatomsku destrukciju interalveolarnih septuma.

Klasifikacija i patogeneza

Dijelimo ga prema rasporedu morfoloških promjena u acinusu a ujedno je to i podjela prema etiološkim činiocima a za kliniku su najznačajniji

Emphysema centroacinare

Ili sekundarni, opstruktivni emizem gdje je zona proširenih prostora u respiratornim bronhiolama drugog i trećeg reda i zaustavlja se pred alveolarnim duktusima. Ovaj oblik nastaje u toku razvoja hroničnog bronhitisa – sekundarno i prati ga opstrukcija terminalnih bronhiola

Emphysema panacinare

Emphysema

Emphysema

Gdje emfizematozne destrukcije obuhvataju cijele acinuse, a opšte uvećanje vazdužnih prostora počinje i razvija se u alveolama. Bolest je primarna i razlog nastanka je nedostatak α1-antitripsina (konc. u serumu je ispod 250mg%), enzimi iz leukocita i alveolarnih makrofaga (elastaze i kolagenaze) razgrađuju alveolarne septume.

Ostala stanja koja zovemo emfizemom u stvari to nisu nego se radi o hiperinflaciji plućnog parenhima: senilna hiperinflacija, kompenzatorna hiperinflacija, hiperinflacija kod asmtatičnog napada, te medijastinalni i potkožni emfizem koji nemaju veze ni sa plućima kamoli sa pravim emizemom)

Radna dijagnoza

Sekundarni emfizem: najčešće muškarci 40-60 godina, strastveni pušači – snažno je povezan sa pušenjem (čestice dima cigareta smanjuju aktivnost α1-antitripsina a izazivaju i nakupljanje neutrofila čiji radikalni kisika takođe koče ovaj enzim), ili su pacijenti iz rizične grupe za bronhitis. Kod njih prvo nastaje opstrukcija disajnih puteva te se prvo duže vremena žale na simptome opstrukcije (kašalj) a kasnije na na dispneu, prvo u naporu a još kasnije na dispneu u miru. Najčešći su u praktičnom radu.

Primarni emfizem: simptomi bolesti počinju u mladosti i u simptomatologiji dominira dispnea a tek kasnije se javi kašalj kao znak opstrukcije. Važna je familijarna anamneza koja je pozitivna

Fizikalnodijagnostički nalaz

-          karakterističan stav (kod težih oblika postoji): pacijent sjedi nagent naprijed sa opruženim rukama koje se odupiru o podlogu pridržavajući gornji dio tijela.

-          Grudni koš je obično bačvast ili je normalan a pokretljivost je smanjena ili normalna.

-          Natključne jame su ispunjene, interkostalni prostori izbočeni

-          Hipersonoran perkutorni zvuk

-          Proširene granice pluća u svim pravcima

-          Auskultacija: normalan disajni zvuk sa produženim ekspirijem

Objektivno dijagnostički nalaz

-          dokazati hiperinflaciju

-          povećanje vrijednosti RV na preko 25% uz povećanje TC i odnosa RV:TC

-          smanjenje vrijednosti transfer faktora za CO je pouzdan nalaz

-          povećana compliance

-          pad oksemije (hipoksemija) pod opterećenjem

-          Radiološki nalaz: visina pluća uvećana, dijafragma je spuštena, profilno se može mjeriti dubina i širina retrosternalnog prostora – uvećane, smanjena respiratorna pokretljivost dijafragme. (snimke pravimo u dubokom ekspiriju i inspiriju)

-          kod slučajeva primarnog emizema odrediti koncentraciju α1-antitripsina u serumu (ispod 250mg%)

-          pri postavljanju stvarne dijagnoze potrebno je odrediti postoji li hronična opstruktivna bolest tipa A ili B a diferencijalno ga odvojiti od astme i hroničnog bronhitisa.

Terapija

-          prevencija (kao brohnitis)

-          antibiotici – pravilno suzbijati infekcije

-          mukolitici, ekspektoransi i antitusici, kortikosterioidi i antibiotici

ambulantna kontrola i simptomatsko liječenje – respiratorno i kardijalno kompenzovani

kućno liječnje – umjereno izražene komplikacije (dispnea u stanju mirovanja, febrilnost, kašalj i znaci res-cirk insuficijencije)

bolničko liječenje – teški bolesnici

U svakom slučaju osloboditi ih od posla koji zahtjeva fizički rad jer su to pravi invalidi

Emfizem pluća 1.50/5, (30.00%), 6
Don't be shellfish...Share on FacebookShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>