Proliv (Diarrhea)

-Normalnim se smatra 2-3 pražnjenja formirane stolice na dan; pošto je učestalost pražnjenja creva individualna, prolivom se, uglavnom smatra izbacivanje neformirane stolice

-U crevu se odvijaju procesi apsorpcije vode i elektrolita i sekrecije preko kripti

-Uzrok proliva  može biti smanjena apsorpcija uz normalnu sekreciju (poremećaj apsorpcije); povišena sekrecija uz normalnu apsorpciju (poremećaj sekrecije) ili, pak kombinacija povišene sekrecije i smanjene apsorpcije

-Steatoreja je odraz globalno poremećenog varenja i apsorpcije, praćena prolivom (zbog sekretornog delovanja neapsorbovanih masnih kiselina na kolon)

-Stolica je vodenasta ili poluformirana, a količina je obično veća od 200 gr/dan

MEHANIZAM PROLIVA:

1.Osmotski (lekovi, steatoreja)

2.Sekretorni (bakterijski toxini, tumori pankreasa…)

3.Motorni (iritabilni kolon, hipertireoza…)

4.Mešoviti (celijačna bolest, Mb Chronn, ulcerozni kolitis…)

TIPOVI i UZROCI PROLIVA:

1)AKUTNI: traje nekoliko dana do nedelja

-češće su uzrokovani mikroorganizmima ili njihovim toxinima; ređe su posledica trovanja (teški metali)

-acc prolivi praćeni su simptomima: tenezmi (grčevi u donjem kvadrantu abdomena, osećaj potrebe pražnjenja, koji se ne ostvaruje i pored napinjanja); izražena flatus (explozivno izbacivanje gasova); hiperperistaltika creva;borborigmi (krčanje creva); distenzija prednje-trbušnog zida

2)HRONIčNI: traje mesecima ili godinama

-sy iritabilnog kolona

-inflamatorni uzroci (Mb Chronn, ulcerozni kolitis)

-infekcije (TBC)

-maligni uzroci

TERAPIJA: daju se opidni antidijaroici; ne treba ih propisivati deci, zbog mogućnosti paralitičkog ileusa i delovanja na CNS

-kodein fosfat

-loperamid

Don't be shellfish...Share on FacebookShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+