Malapsorpcija

-To je  loša apsorpcija hrane u tankom crevu i najčešće je kombinovani sindrom (obuhvata resorpciju masti, šećera, vitamina, proteina…)

-Uzroci su mnogobrojni, svode se na poremećaj varenja u lumenu creva, poremećaj same sluznice creva i na vancrevne uticaje (lekovi, metabolički defekti); česti su i udruženi patogenetski mehanizmi

ETIOLOGIJA:

-chr pankreatitis (nedostatak enzimaàdefektno varenje)

-ciroza jetre ili  bilijarna opstrukcija (nedostatak žučnih kiselina)

-bolesti creva (celijačna bolest i posle infektivnih bolesti creva)

-Mb Chronn i paraziti (Lamblije)

-Mehanizmi su: direktno oštećenje čupica, atrofija čupica, poremećaj limfotoka i krvotoka sluznice, i jatrogene smanjenje dužine crava (resekcije)

-Bakterijska kolonizacija creva (zbog stenoze i fistule) onemogućava razgradnju mlečne hrane, dajućI prolive

KLINIČKI:

-Čest proliv – steatoreja sa svetlim, obilnim i smrdljivim stolicama, koje se teško spiraju sa šolje; Uzrok je loša apsorpcija masti ili indigestija (nerazgrađeni trigliceridi, jer nama enzima pankreasa)

-Obilna i vodenasta stolica je posledica dejstva neresorbovanih masnih kiselina i žučnih soli koje ometaju resorpciju vode i elektrolita u debelom crevu

-Gubitak u težini je posledica deficita hranljjivih materija, ide zajedno sa malaxalošću, anorexijom, sklonošću infekcijama, nadimanjima, flatulencijama i stomačnim smetnjama (dejstvo masnih kiselina). Zavisno od stepena deficita, mogu da dominiraju: anemija, edemi, znaci nedostatka vitamina B grupe, krvarenja, manjak minerala, hormonski poremećaji (amenoreja, zaostajanje u rastu dece, oboljenja kostiju, neuropatije)

DIJAGNOZA:

-Određivanje masti u stolici (>6g je dokaz)

-Mikroskopski pregled stolice=masne kapljice

-D-ksiloza test; konc.albumina, holesterola i karotena u serumu

-Pregled na parazite

-Testo funkcije egzokrinog pankreasa

-Biposija sluznice tankog creva (Mb Chronn, TBC, atrofija sluznice…)

-RTG pregled (pasaža; fistule, stenoze, divertikuli…)

-Stalna kontrola telesne težine

-Rutinska laboratorija:¯su:Fe, albumini,Ca,K, holesterol, karoten; ­protrombinsko vreme

POSEBNI UZROCI MALAPSORPCIJE:

CELIJAČNA BOLEST (Glutenska enteropatija)

-Karakteristična je atrofija resica tankog creva, koje normalizuje dijeta bez glutena

-Gluten je grupa proteina iz žitarica čija toxičnost potiče od iz nekog proteina nejasnog mehanizma dejstva, verovatno genetski determinisanog; nema ga u pirinču i kukuruzu

-Javlja se kao zastoj u rastu i napredovanju dece, a kasnije kao nutitivni deficit; kasniji znaci su najčešće nespecifični

-Dg: slepa biopsija tankog creva (atrofija sluznice: potpuna ili parcijalna); znaci atrofije otkrivaju se i ispitivanjem pasaže tankog creva

-Komplikacije: limfom creva, ponekad su pridružene ostale autoimune bolesti

-Th: dijeta bez glutena, nadoknada svih deficita. Prognoza je dobra ako se bolesnici pridržavaju dijete

LAMBLIJAZA (Protozoa Giardia Lamblii)

je najčešćI crevni parazit koji uzrokuje prolive i MLS

-Dokaz je nalaz ciste i protozoa u aspartatu duodenalnog soka i biopsija (u stolici su prisutni u samo 60% slučajeva)

-Znaci: proliv, mršavljenje

-Th: Metronidazol i Doksiciklin

BAKTERIJSKA KOLONIZACIJA TANKOG CREVA

-Određeni poremećaji doprinose ovom stanju: strukturna oštećenja creva (divertikuli, opstrukcije…), poremećaji motiliteta (starost i dijabet), nenormalan razvoj crevne flore (lekovi, vagotomija…)

TROPSKI SPRUE

To je malapsorpcijavezana za tropske bolesti, najverovatnije uzrokovana infektivnim agensima, sa parcijalnom atrofijom tankog creva

-Th: folna kiselina + tetraciklini

SINDROM KRATKOG CREVA

-Posle većih resekcija tankog creva, česti su prolivi i malnutricija

-Th: korekcija svih deficita, holestiramin (vezuje suvišne žučne soli iz creva), dijeta sa malo masti, česti i mali obroci (zbog smanjene apsorptivne površine), inhibitori peristaltike (Loperamid)

Mb WIPL

je retka bolest; u pitanju je sistemska infekcija gljivicom aktinomicetom. Zahvata sve organe, a najpre i najviše tanko crevo

-Znaci: malapsorpcija, febrilnost, atralgije, limfadenopatija, hiperpigmentacije, bol u trbuhu

-Th: duga primena sulfonamida (Baktrim) i hloramfenikola

EOZINOFILNI GASTROENTERITIS

retka bolest, sa eozinofilnom infilatracijom GIT-a alergenimahrane praćena alergijskim pojavama i kasinjom malapsorpcijom (zbog oštećenja sluznice)

-Limfektazije, zbog obljevanja limfnih žlezda, sa naglašenim gubitkom proteina kroz sluznicu

Malapsorpcija 1.50/5, (30.00%), 2
Don't be shellfish...Share on FacebookShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+